SELECT {fn TRUNCATE( 100.123456, 4)};

Z dokumentacji technet ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb630290(v=sql.105).aspx )

You can use ODBC Scalar Functions in Transact-SQL statements. These statements are interpreted by SQL Server. They can be used in stored procedures and user-defined functions. These include string, numeric, time, date, interval, and system functions.”

Dzisiaj coś mniej praktycznego, ale za to ciekawie wyglądającego 🙂
SQL Server, prócz oczywiście komunikacji DO niego i Z niego przy pomocy sterownika ODBC, posiada wkompilowaną obsługę funkcji skalarnych. (zwracających skalary – czyli jedną wartość) dostępnych w ODBC (Open DataBase Connectivity). ODBC jest standardem dostępu do danych wymyślonym na potrzeby wielu różnych platform systemowych i aplikacyjnych chcących korzystać z przeróżnych systemów baz danych w ten sam sposób,

Lista wszystkich funkcji dostępna jest tutaj: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms711813.aspx

Nas może zaciekawić sposób wyciągania informacji przy pomocy tych funkcji. Nie mam informacji na ile są one wydajne, znaczna cześć ich funkcjonalności jest zaimplementowana natywnie w silnik SQL i tych zalecam używać, oczywiście można korzystac z ODBC ale radziłbym tam gdzie nie ma dużo danych danych lub tylko w celach szpanu i zaskakiwania, ze istnieje taka forma odpytania o dane 😀

Przeklejam przyklad uzycia z dokumentacji SQL:

 

POST PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY JAKO TSQL NA DZIŚ #11

Dodaj komentarz