Kategoria: Management Studio

Zagadnienia dotyczące SQL Server Management Studio (SSMS), narzędzia klienckiego do obsługi m.in. serwera baz danych.