Tag: io

Przydatne skrypty

Session statistics – statystyki sesji cpu memory itp

 

Przydatne skrypty

Statystyki filestats – io na serwerze