Tag: operacje na datach

Przydatne skrypty, SQL Server

Zaokrąglanie daty do najbliższych 30 minut