Tag: partitions

Przydatne skrypty, SQL Server

Partycje i ich granice

Thanks to https://sqlity.net/en/1031/partitions-boundaries-filgroups/    

 

Administracja, Development, SQL Server

TRUNCATE tylko części danych? Challenge accepted!

UWAGA Artykuł pochodzi z czasów, gdy nie istniało polecenie TRUNCATE TABLE WITH PARTITIONS . Dlatego został on nieco zmodyfikowany, odpowiednie komentarze prostują sytuację ;] Z dokumentacji technet: https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ms189461%28v=sql.110%29.aspx Partitioning data enables you to manage and access subsets of your data quickly and efficiently while maintaining the integrity of the entire data collection. You canCzytaj dalej / Read more