Tag: zaokrąglanie

Przydatne skrypty, SQL Server

Zaokrąglanie daty do najbliższych 30 minut