fn_my_permissions() – Sprawdzenie jakie mamy uprawnienia do bazy danych

Z dokumentacji technet ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms176097%28v=sql.105%29.aspx ) Returns a list of the permissions effectively granted to the principal on a securable. Przy pomocy tego polecenia możemy w szybki sposób sprawdzić nasze uprawnia względem konkretnego obiektu. Obiektem może być serwer, baza i oczywiście wszystkie inne, do których dostęp zarządzany jest przez uprawnienia sql … Czytaj dalej fn_my_permissions() – Sprawdzenie jakie mamy uprawnienia do bazy danych