SQL_VARIANT_PROPERTY ()

Z dokumentacji technet ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178550(v=sql.105).aspx )

Returns the base data type and other information about a sql_variant value.

Funkcja teoretycznie służy do sprawdzenia właściwości takich jak: typ,precyzja, ilośc bajtów czy collation dla danych przetrzymywanych w uniwersalnym typie danych sql server jakim jest sql_variant.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzać nią inne wyrażenia, co do których nie jesteśmy pewni jaki mają typ czy długość.

Przykład:

Sprawdzamy jakiego typu jest GETDATE() 🙂

Przykład 2:

Teraz trochę skomplikujemy, wygenerujmy w locie napis i dwa wyliczenia. Sprawdzimy końcowy typ danych.

Wynik (kliknij w obrazek aby powiększyć)

Możemy zatem ‚w locie’ sprawdzać nasz typ danych, zwracany zaraz obok wyniku, np. aby kontrolować pomyłki przy zmienności precyzji wyliczeń (testy jednostkowe =])

POST PIERWWOTNIE OPUBLIKOWANY JAKO TSQL NA DZIŚ #20

Dodaj komentarz